Algemene discussie

Bent U gelukkig ?

Submitted byID278563_Drupal ondo, 05/27/2021 - 06:51

Na 48 jaar van intenstieve strijd en het doorkruisen van Europa en vooral Servië ben ik veel belangrijke mensen op mijn pad tegengekomen, die me gemaaakt tot de persoon die ik nu ben. One with myself and the path to success to a good relations as well as a perfect job is into reach.