De psychiatrie moet volledig van nul aan opgebouwd worden.

Richt je naar clientenbureau.be. Samen gaan we de wantpraktijken aanpakken. Lezing geven voor de hulpverleners allemaal in de juiste richting laten kijken.